Çocuk Sağlığı

Yenidoğan İşitme Testi

2023-02-06T14:15:02+03:00

Yenidoğan yoğun bakımımız 4 adet küvözden oluşmaktadır.Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Yenidoğan sarılık tedavisi, son derece teknolojik ‘’ Tünel Fototerapi ’’ cihazımızla hızlı ve etkin olarak gerçekleştirilmektedir.Yeterince emziremeyen annelerimiz tecrübeli emzirme hemşirelerimizden 7 gün 24 saat emzirme eğitimi alabilmektedir.Enfeksiyon kapan bebeklerimiz etkin ve hızlı bir biçimde tedavi edilmektedir.

Yenidoğan İşitme Testi2023-02-06T14:15:02+03:00

Emzirme eğitimi

2023-01-30T10:05:33+03:00

Hastanemizde doğum yapan her anneye tecrübeli emzirme hemşirelerimiz tarafından emzirme eğitimi verilmektedir. Hastanede kaldığınız süre boyunca düzenli aralıklarla ve yardıma ihtiyaç duyduğunuzda emzirme hemşirelerimiz ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlar. Ayrıca taburculuk sonrası kontrollerinizde çocuk hekimlerimiz tekrar emzirme eğitimi gerekliliği görürse bir kez daha sizleri emzirme hemşirelerimizle buluşturarak ihtiyacınız olan desteği almanızı sağlarlar.

Emzirme eğitimi2023-01-30T10:05:33+03:00

Yenidoğan Enfeksiyonları

2023-01-30T10:05:19+03:00

Hastanemizde oldukça fazla sayıda doğum olması dolayısıyla yenidoğan bebekler bizler için ekstra önem arz etmektedir. Her yenidoğan bebeğimiz olası bir enfeksiyon açısından titizlikle muayene edilmektedir. Gerekli durumlarda kandan hızlı enfeksiyon testi hastanemizde yapılmaktadır. Böylece bebeğinizin kanında bir enfeksiyon durumu söz konusuysa 15 dakika içinde sonuç elde edilerek hızla etkin tedavinin başlanması sağlanır. Yenidoğan bebeklerin dikkatli, [...]

Yenidoğan Enfeksiyonları2023-01-30T10:05:19+03:00

Çocuklarda zatüre (pnömoni) takibi

2023-01-30T10:05:04+03:00

Özellikle kış aylarında bebeklerimiz öksürük ve ateş gibi şikayetlerle sıklıkla hastaneye başvurmaktadır. Çocuk hekimlerimizce zatüre açısından bebekleriniz değerlendirilir. Gerekirse röntgen çekimi hastanemizde yapılmaktadır. Ayrıca bebeğinizin kanındaki oksijen durumunu gösteren satürasyon ölçümü, kalp atım hızını gösteren nabız ölçümü yapılmaktadır. Bütün bu göstergeler ışığında çocuğunuzun zatüre olup olmadığı, zatüre ise nasıl bir tedavi ile izlenmesi gerektiği konusunda [...]

Çocuklarda zatüre (pnömoni) takibi2023-01-30T10:05:04+03:00

Yenidoğan Sarılığı

2023-01-30T10:04:48+03:00

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde sarılık tedavisi için son derece teknolojik tünel tipi fototerapi cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz sayesinde sarılığı patolojik seviyelere çıkan bebeklerimizin sarılığı hızlı ve etkin bir biçimde düşürülmektedir. Ayrıca sarılık ve kanda enfeksiyon testi hastanemizde 7 gün 24 saat boyunca yapılmaktadır. Günün herhangi bir saatinde bebeğinizin sarılığına bakılması için hastanemize başvurabilirsiniz. Sarılık sonucunuz [...]

Yenidoğan Sarılığı2023-01-30T10:04:48+03:00

Çocuklarda Otizm Taraması

2023-01-30T10:04:31+03:00

Her bebek 18 aylık olduğu zaman otizm açısından M-chat testi ile değerlendirilmelidir. Bu test aileye sorulan basit sorular ile 10-15 dakika içinde tamamlanır. Bu testin sonunda çocuğunuzun otizme yatkın olup olmadığı ile ilişkili bir sonuç ortaya çıkar. Bu sonuca göre hekimlerimiz ayrıntılı bilgilendirme yapmaktadır.

Çocuklarda Otizm Taraması2023-01-30T10:04:31+03:00

Çocuklarda Obezite

2023-01-30T10:03:41+03:00

Son yıllarda çocuklarımızda fast-food ürünlerinin fazlaca tüketildiği bir gerçektir. Bu durum erken yaşta kilolu çocukların sayısında artışa neden olmaktadır. Çocuklarda fazla kilo ve yeme bozukluğu erken dönemde müdahale edilmez ise yetişkinlik hayatında obezite kaçınılmazdır. Hastanemizde kilolu çocukların olası sorunlarıyla ilgili gerekli laboratuvar tahlilleri yapılmaktadır. Ayrıca karaciğer yağlanması açısından ultrason çekimi yapılmaktadır. Fazla kilolu çocuklar hekim-diyetisyen [...]

Çocuklarda Obezite2023-01-30T10:03:41+03:00

Çocuklarda Kalça Çıkığı

2023-01-30T10:03:02+03:00

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tüm bebeklerin 40 günlük olduktan sonra kalça çıkığı açısından taranmasını zorunlu kılmıştır. Bunun nedeni kalça çıkığının bebeklik döneminde sık görülen, erken tanındığı zaman tedavisinin mümkün olmasıdır. Kalça çıkığında erken tanı ve hızlı müdahale oldukça önemlidir. Hastanemizde radyoloji uzmanımız tarafından kalça ultrasonu çekilmektedir. Her bebeğimiz çocuk hekimlerimiz tarafından kalça ultrasonuna yönlendirilmekte, böylelikle [...]

Çocuklarda Kalça Çıkığı2023-01-30T10:03:02+03:00

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

2023-01-30T10:02:49+03:00

Hastanemizde 0-16 yaş arası çocuk hastaların rutin takibi, hasta çocukların tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Bebeğiniz 6. Ayını doldurana kadar ayda en az 1 kere çocuk hekimi tarafından muayene edilmelidir. 6. Ayını doldurduktan sonra 1 yaşına kadar 2-3 ayda bir sonrasında 6 ayda bir olmak üzere kontrollere devam edilmesi gerekir. Tüm bu kontroller hastanemizde titizlikle [...]

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları2023-01-30T10:02:49+03:00

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları

2023-01-30T10:02:37+03:00

Özellikle ilk 1 yaş içinde ve okula yeni başlayan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları sıklıkla görünmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu sıklıkla belirgin şikayetlere sebep olmadan uzun süre tanımlanamayabilir. Hastanemizde gerek tam idrar tahlili gerekse idrar kültürü bakılabilmektedir. İdrar kültürü ile 2-3 gün içerisinde idrarın içinde var olan herhangi bir mikrop hızla tanımlanabilmektedir. Böylece erken müdahale ile idrar [...]

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları2023-01-30T10:02:37+03:00
Go to Top