• Yenidoğan yoğun bakımımız 4 adet küvözden oluşmaktadır.
  • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde Yenidoğan sarılık tedavisi, son derece teknolojik ‘’ Tünel Fototerapi ’’ cihazımızla hızlı ve etkin olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Yeterince emziremeyen annelerimiz tecrübeli emzirme hemşirelerimizden 7 gün 24 saat emzirme eğitimi alabilmektedir.
  • Enfeksiyon kapan bebeklerimiz etkin ve hızlı bir biçimde tedavi edilmektedir.