Ziyaretçi Politikamız

Ziyaret saatlerimiz 08.00 – 22.00 saatleri arasındadır.
Ziyaret süresinin 15 dakikayı aşmamasına ve odada 3 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına dikkat edilmesi bebeğin ve annenin enfeksiyon kapmaması için ve işlem sonrası rahatsızlık duymamaları açısından çok önemlidir.
10 yaş altındaki çocukları ziyarete getirmemenizi hastanızın ve diğer hastaların rahatsız olmaması için özellikle rica ediyoruz.
Grip, nezle gibi bulaşıcı hastalığınız varsa lütfen hasta ziyareti yapmayınız.
Ziyarete gelirken, topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere canlı buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşımaktadır. Ziyaret sırasında, enfeksiyon riskini arttırmamak amacıyla lütfen hasta yatağına oturmayınız.
Ziyaret sırasında, hastaya bağlı bulunan ekipmanlara hiç bir şekilde dokunmayınız.
Ziyaret öncesi, mutlaka ellerinizi yıkayınız. Odada dezenfekte ediniz.
Hastanızın odasının kapısında uyarı işaretleri varsa lütfen uyarıları dikkate alınız.
Tedavi ve muayene işlemleri sırasında ziyaretçiler odadan çıkarak hasta mahremiyetine özen göstermelidirler.
Hasta yakınlarının ve ziyaretçilerinin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması kendi hastanız ve diğer hastalar ve bebekler açısından çok önemlidir.

Refakatçi Politikası

Yoğun bakım servisleri hariç ve tıbbi yönden sakıncası olmaması koşuluyla yatan her hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır.
Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.