Özellikle kış aylarında bebeklerimiz öksürük ve ateş gibi şikayetlerle sıklıkla hastaneye başvurmaktadır. Çocuk hekimlerimizce zatüre açısından bebekleriniz değerlendirilir. Gerekirse röntgen çekimi hastanemizde yapılmaktadır. Ayrıca bebeğinizin kanındaki oksijen durumunu gösteren satürasyon ölçümü, kalp atım hızını gösteren nabız ölçümü yapılmaktadır. Bütün bu göstergeler ışığında çocuğunuzun zatüre olup olmadığı, zatüre ise nasıl bir tedavi ile izlenmesi gerektiği konusunda ailelerimiz bilgilendirilmektedir.