Her bebek 18 aylık olduğu zaman otizm açısından M-chat testi ile değerlendirilmelidir. Bu test aileye sorulan basit sorular ile 10-15 dakika içinde tamamlanır. Bu testin sonunda çocuğunuzun otizme yatkın olup olmadığı ile ilişkili bir sonuç ortaya çıkar. Bu sonuca göre hekimlerimiz ayrıntılı bilgilendirme yapmaktadır.